logo
ronding

 

Mischa Put
Albert Schweitzererf 40
3263 SL Oud-Beijerland

Telefoon:
06 134 39 862

Email:
mischa.put@gmail.com

KvK 24474169
BTW 134281949B01

 

 

Design www.bodesk.nl

Gaat het wat minder goed bij uw kind op school?

Remedial Teaching
De Remedial Teacher geeft kinderen tijdelijk extra individuele aandacht zodat ze zich de leerstof eigen kunnen maken en/of hun eigen leerstijl kunnen ontdekken.

Matrixmethode
De Matrixcoach helpt kinderen bij het aanbrengen van structuur in het hoofd en het veranderen van de beleving van ervaringen.

Beelddenken
De behandelaar onderzoekt of kinderen beelddenkers zijn zodat de omgeving weer aan kan sluiten bij hun manier van denken. Beelddenkers denken in plaatjes terwijl het onderwijs heel talig ingesteld is.

Mind Mappen
Mind Mappen zorgt ervoor dat je geheugen verbetert en de informatie geordend op papier komt waardoor je overzicht houdt.

 

Een steuntje in de rug nodig bij uw schooltrajecten?

De schoolbegeleider begeleidt de school bij het invoeren van nieuwe ontwikkelingen of bij het stroomlijnen van huidige processen op team- en individueel niveau.

Het doel van mijn activiteiten is dat een kind of een school zijn of haar eigen
mogelijkheden leert kennen en deze in kan zetten in de dagelijkse schoolsituatie.

 

Nu ook studiedagen en presentaties

Heeft u interesse in een studiedag of presentatie beelddenken of over een ander onderwerp. Kijk dan op pagina Studiedag/Referenties.

Presentatie Beelddenken

Meervoudige Intelligentie

Mind Mappen

Handelingsgericht werken

Opbrengstgericht werken