Beelddenken

Beelddenkers zijn visueel en ruimtelijk ingesteld

Heeft uw kind leerachterstanden of gedragsproblemen en begrijpt niemand hoe dat nu kan, dan kan uw kind een beelddenker zijn.

Beelddenken is een nog vrij onbekend begrip en beelddenkers worden op school soms niet als zodanig herkend. Ze krijgen vaak in groep 3 leerproblemen of gedragsproblemen op school.
De beelddenkers kunnen problemen krijgen bij het leren lezen, schrijven of rekenen. De omgeving kan er vaak niet goed de vinger opleggen.

Beelddenkers hebben een andere manier van denken en zijn gebaat bij een andere aanpak om op school beter te kunnen functioneren. Het onderwijs is talig en beelddenkers zijn juist visueel en ruimtelijk ingesteld.

Met behulp van het Wereldspel is vast te stellen of uw kind een beelddenker is.

Voor meer informatie over beelddenken www.beelddenken.startpagina.nl

Klanten aan het woord

OBS Jan Antonie Bijloo school te Rotterdam

M. S. | Directeur

Na de studiedag beelddenken zien wij de leerkrachten daadwerkelijk anders voor de groep staan.

Prins Johan Frisoschool in Berkel en Rodenrijs

I. van L. | Directeur

Wij hebben op school met het team de presentatie beelddenken gevolgd en zijn erg enthousiast. Het is een bijeenkomst met hele praktische en zinvolle informatie. Direct toe te passen in de praktijk.

Nieuwe Park Rozenburgschool Rotterdam

H. van der L. | IB-er

Hier in de wandelgangen gonst het positief over je presentatie:

"Dit gaan we doen, dat willen we inzetten…"

Heel plezierig.

Begeleiding & Coaching

Met oog voor de mogelijkheden van uw kind of schoolteam gaan we enthousiast met elkaar aan de slag en gebruik ik mijn ervaring om jullie doel te bereiken.