Gaat het wat minder goed bij uw kind op school?

Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer begeleiding nodig.

Mischa onderzoekt en bespreekt met het kind wat de mogelijkheden en de ontwikkelpunten zijn. Samen bekijken we wat er nodig is en gaan we aan de slag.

Remedial Teaching

Extra individuele aandacht

De Remedial Teacher geeft kinderen tijdelijk extra individuele aandacht zodat ze zich de leerstof eigen kunnen maken en/of hun eigen leerstijl kunnen ontdekken.

Matrixmethode

Structuur en beleving

De Matrixcoach helpt kinderen bij het aanbrengen van structuur in het hoofd en het veranderen van de beleving van ervaringen.

Beelddenken

Denken in plaatjes

De behandelaar onderzoekt of kinderen beelddenkers zijn zodat de omgeving weer aan kan sluiten bij hun manier van denken. Beelddenkers denken in plaatjes terwijl het onderwijs heel talig ingesteld is.

Mindmappen

Geheugen en overzicht

Mindmappen zorgt ervoor dat je geheugen verbetert en de informatie geordend op papier komt waardoor je overzicht houdt.

Een steuntje in de rug nodig bij uw schooltrajecten?

De schoolbegeleider begeleidt de school bij het invoeren van nieuwe ontwikkelingen of bij het stroomlijnen van huidige processen op team- en individueel niveau.

Wat is het doel van mijn maatwerk?

Het doel van mijn activiteiten is dat een kind of een school zijn of haar eigen
mogelijkheden leert kennen en deze in kan zetten in de dagelijkse schoolsituatie.

Mischa Put Begeleiding & Coaching

Oog voor mogelijkheden

Begeleiding & Coaching

Met oog voor de mogelijkheden van uw kind of schoolteam gaan we enthousiast met elkaar aan de slag en gebruik ik mijn ervaring om jullie doel te bereiken.